Kadromuz

Vildan KANDEMİR

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Yüksek Hemşirelik Lisans Bölümünü 1988 yılında başarıyla tamamlamıştır.
 

Şişli Etfal Hastanesi, Acil Yoğun Bakım ve Acil Cerrahi bölümlerinde aktif görev alan Kandemir; İşletme Yüksek Lisans eğitimi ve branşlaşmak için 1998 – 2001 yıllarında İngiltere’de bulunmuştur.
 

İngiltere’de bulunduğu dönemde; eğitim süreci ve çalıştığı yaşlı bakımevlerinden arta kalan zamanlarında Alzheimer hastalarının bakımı konusunda araştırma ve uygulamalar yapmıştır.
 

Türkiye’ye döndüğü 2001 yılının ikinci yarısından itibaren; altı yıl süre ile yöneticiliği ve sorumlu müdürlüğünü yapacağı Kasev Vakfı Öğretmen Huzurevi ve Bakımevi’nde Yurt dışında aldığı eğitim ve tecrübelerini aktarmaya başlamıştır.Ülke genelinde çok yeni olan profesyonel yaşlı bakımı konusunda bir çok ilke imza atan Kandemir; Japon Oda Projesi kapsamında Uluslararası hibe projesini bizzat kendisi yöneterek, her aşamasında görev yapmıştır. Bu projede 40 kişilik bir bakım ünitesi kurulmasında yönetici - çalışan olarak aktif roller üstlenmiştir.Bilgi ve tecrübe birikimiyle birlikte kariyerini bir adım ileriye götürme adına 2007 yılından itibaren Doğa Bakımevleri ailesine Genel Koordinatör olarak katılmıştır.

 

Doğa Bakımevleri bünyesinde İstanbul genelinde açılan, toplamda 300 yatak kapasitesine ulaşan ve sektöre farklı bir bakış açısı getiren standartların oluşmasında önemli katkılarda bulunmuştur.

Uluslararası yara firmaları ile çalışma yaparak yara konusunda profesyonel sertifika ve eğitimler, İzmir National Health Park projesinde bakım danışmanı, halen büyük bir firmanın yürüttüğü geriatri ve bakım kampüsünü içeren bir projesinde danışman olarak aktif rol almaktadır..

Ülke genelinde önemli Geriatri kongreleri, Yönetmelik, Çalıştay ve Sempozyumlara katılmış, sektöre büyük katkı ve nicelik katan Yaşlı ve Hasta Bakıcı Kursu başta olmak üzere, Üniversite ve Derneklerde eğitimci olarak görev yapmış, bu konuda halen çalışmalarına devam etmektedir.
 

Mesleki eğitim anlayışını, zaman mevhumu gözetmeksizin hiçbir zaman göz ardı etmeyen Kandemir; Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi bölümünde de Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.
 

Çalışma hayatı boyunca yaşlıya birebir bakımın içinde olan, bilgi ve tecrübe birikimini kendine ait kurum çatısı altında birleştirip, yeni hedeflerle sektöre daha fazla değer katmak heyecanı ile 2013 yılı Mayıs ayından itibaren; Okyanus Yaşlı Bakımevi adıyla kurucu ortak olarak çalışma hayatını devam etme kararı almıştır.