Türkiyede ve Dünyada Alzheimer

Alzheimer hastalığının yaş ile önemli bir ilişkisi söz konusudur. 85 yaşının üstündeki nüfusun yaklaşık yarısı Alzheimer hastalığı riski ile karşı karşıyadır. Yaşı ileri nüfus arttıkça, toplumda Alzheimer hastalığına yakalanan insan sayısı da artmaktadır.

Türkiye Alzheimer Derneğinin desteği ile İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı olarak yürütülen çalışmada İstanbul’un Kadıköy Bölgesinde 70 yaş üzerindeki 1.000 civarında insandan 100 ünde Alzheimer hastalığı teşhis edildi. Diğer bir deyişle, 70 yaş üzerinde hastalığın karşılaşılma sıklığı yaklaşık yüzde 10 olarak bulunmuştur. Bu rakam da dünyadaki diğer araştırmalarda çıkan oranlarla benzerlik göstermektedir. Eğer bu oran Türkiye’nin nüfus yapısına uygulanırsa Türkiye’de yaklaşık 400 bin civarı Alzheimer hastası olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sayının giderek artması beklenmektedir çünkü ülkemiz insanları da giderek daha uzun yaşamaya, nüfusumuz göreceli olarak yaşlanmaya başlamıştır. 

Gelişmiş ülkelerde yaşam beklentisi yaklaşık 90 yaş civarında olduğu için problemi en yoğun ölçüde bu ülkeler yaşamaktadır.  Bugün dünyada 20-25 milyon civarında Alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir.  Halen ABD’de 65 yaşın üstündeki sekiz kişiden, 80 yaşından büyüklerde ise her iki kişiden biri Alzheimer (AH) hastasıdır. Her 71 saniyede bir kişi ABD’de Alzheimer tanısı almaktadır. 2050’de ABD’de hasta sayısının 13,5 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir. Kalp hastalıkları ve kanserden sonra sağlık harcamasında üçüncü sırada olup senelik maliyeti tahmini 172 milyar dolardır. Bu maliyete muayene, ilaç, hastane ve bakımevi masrafları ile tıbbı olmayan masraflar da dahildir. Eğer kesin bir tedavisi bulunmazsa demans major halk sağlığı problemi olmaya devam edecektir.