Teşhis

Alzheimer Hastalığının tanısı koyulabilmesi esas olarak hastanın öyküsüne ve nörolojik-mental muayeneye dayanmaktadır. Radyolojik görüntülemeler, nöropsikolojik testler ve laboratuar testleri Alzheimer hastalığını diğer hastalıklardan ayırmaya ve teşhisin daha kesin konulmasına yardımcı olurlar.